Sữa Dừa Trân Châu Đường Đen

Ngày đăng: 05/10/2022

 

THÀNH PHẦN

 Cốt sữa dừa non  120ml
 Trân châu đường đen Master  80gr
 Đá viên  250gr

 

HƯỚNG DẪN

- Cho trân châu đường đen vào ly

- Lắc đều hỗn hợp sữa dừa với đá. Đổ ra ly

COST: 9.944đ

Viết bình luận của bạn: